Home

Welkom op de site van DYNAMIEK, coaching en muziek.

DYNAMIEK, coaching en muziek is het bedrijf van Petra en Peter Dijkstra.

Dynamiek in de muziek is een verzamelwoord voor alles wat met geluidssterkte te maken heeft. Van verluisterd zacht tot knetterend hard.

Ieder mens beschikt over zijn eigen dynamiek, zeg maar veerkracht. We zijn allemaal verschillend. Ieders geluid is even mooi. Soms is het nodig om ook een ander geluid te ontdekken in jezelf en te kunnen laten horen.

Vanuit Dynamiek, coaching en muziek, zijn we beiden actief als muziekdocent. Soms klinkt dat "unisono" en soms juist niet want dan is er ruimte voor onze specialiteiten. We zijn actief als instrumentale docenten maar ook als muziekvakleerkracht.

Wil je meer weten? Kies dan één van de opties in het menu.