Kosten en locatie

Kosten

Een intake gesprek met de ouders is gratis, de overige sessies, intake met kind en vervolgsessies, kosten € 50,- per sessie. Meestal zijn na het intake gesprek met kind zo’n 5 of 6 sessies voldoende. Soms is er een nieuwe serie sessies nodig voor een volgend probleem, dit wordt aangegeven door kind en/of ouders. Na afloop van de serie sessies is er altijd nog een eenmalig evaluerend gesprek met ouders, dit is gratis.

Locatie

Mijn werklocaties zijn zowel op de Albertine Agnesschool (onder schooltijd) als in het wijkgebouw van Westeinde, Eeltsje’s Hiem in Leeuwarden, waar ik een mooi (muziek)lokaal tot mijn beschikking heb.