Werkwijze

Als een kind zelf, een ouder of soms de leerkracht voelt dat het kind niet goed in zijn vel zit, wordt er contact gezocht met de kindercoach. Aan de hand van een eerste gesprek met de ouders wordt er gekeken naar de aard van de problematiek. Daarna volgt er een intake gesprek met het kind en soms kan een gesprek met de leerkracht nodig zijn. Aan de hand van de gesprekken krijg ik, als coach, een beeld van het probleem. Er wordt ook gevraagd een hulpvraag vanuit de ouders te formuleren. Tijdens de eerste twee gesprekken met het kind wordt er een hulpvraag vanuit het kind geformuleerd. Als kindercoach ben je er voor het kind, het kind bepaalt waar het last van heeft. Van daaruit volgt er de wens van het kind om vaardigheden te gaan leren voor het probleem. Het probleem is het probleem en niet het kind is het probleem.

Meestal zijn daarna 6 of 7 afspraken voldoende om aan een oplossing te werken waardoor kind/ouders weer verder kunnen.

ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING

Als kindercoach ben ik geregistreerd lid van het ABvC, de beroepsvereniging voor counselling. Door de beroepsvereniging ben ik erkend als kindercoach.

WERKVORMEN

Aan de hand van gesprekstechnieken werk ik met creatieve werkvormen zoals:

  • Tekenen
  • Schilderen
  • Spellen, kaarten
  • Verhalen
  • Metaforen
  • rollenspel
  • Muziek
  • Lichaamsgericht werken (NLP spel)
  • Visualisatieoefeningen
  • “Kids skills”