Peter

Lesvorm en inhoud

In mijn slagwerkpraktijk werk ik bij voorkeur met twee of drie leerlingen tegelijk, want de dynamiek in een groepsles is rijker door de samenspelmogelijkheid die de lesvorm met zich meebrengt. Er wordt gewerkt uit verschillende drumboeken (methodisch werken) maar er wordt ook een beroep gedaan op het muzikale geheugen. In de les gaan we daar samenspel vormen mee oefenen zoals de canon.

Soms is het niet mogelijk om een groepje samen te stellen. In dat geval krijgt een leerling alleen les.

Het lesgeld is gebaseerd op 15 minuten per leerling. In de lesvorm met z’n tweeën wordt dat 30 minuten les en in de lesvorm met z’n drieën 45 minuten per les.

Locatie

De slagwerklessen van Peter worden gegeven op verschillende locaties.

Je kunt voor slagwerklessen terecht in Camminghaburen in Leeuwarden in de vml. Peuterspeelzaal Hummelstate. Er staan verschillende slaginstrumenten, zowel ritmisch als melodisch. Dat betekent dat er niet alleen drumlessen mogelijk zijn maar ook hafabra-lessen en marimba- of vibrafoonlessen gegeven kunnen worden. Meespeelapparatuur is aanwezig. Op dit moment zijn de lessen in Camminghaburen op de maandagmiddag na schooltijd en de woensdagmiddag. Het adres van dit gebouw: Idzerdastins, Leeuwarden.

Ook in Eelde en Zuidlaren zijn slagwerklessen mogelijk. In Eelde worden de lessen gegeven in het gebouw de Notenkraker. Hier zijn ook mogelijkheden voor drumlessen hafabra en melodisch slagwerklessen. Op dit moment worden lessen gegeven op de donderdagmiddag en –avond. In Zuidlaren worden lessen gegeven in het gebouw De Ludinge. Hier worden drumlessen gegeven op de vrijdagmiddag en avond.

Kosten

De kosten zijn niet overal hetzelfde. Dat heeft te maken met de kosten die er gemaakt worden voor de locatie. Voor specifieke informatie kun je contact met ons opnemen.